Followers

Saturday, 31 March 2012

GOLONGAN ORANG SALIK


Al-Imam Al-Ghazali mencatatkan dalam kitab Ayyuhal Walad (Wahai Anakku) empat sifat kesempurnaan bagi orang yang salik, seperti berikut:

Wahai anakku yang tercinta,

Wajib atas orang yang salik (menjalani jalan akhirat) bahawa ia menyempurnakan empat macam sifat.

Pertama: I'tiqad yang benar bahawa tidak ada bid'ah dalamnya (maksudnya mengikuti 'aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah)

Kedua: Bertaubat dengan taubat nasuha sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya.

Ketiga: Meminta halal daripada semua musuh (dan makhluk) sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti.

Keempat: Mempelajari 'ilmu syari'ah untuk dapat menunaikan segala perintah Allah Ta'ala dan juga mempelajari 'ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti.


Terjemahan kitab Ayyuhal Walad oleh Al-Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullah.

No comments:

Post a Comment